Komunita odborníků

Komunita odborníků projektu SoildiverAgro pro sdílení zkušeností a získání znalostí o významu biologické rozmanitosti půdy a její vazbě na rostlinnou produkci a ekosystémové služby. 

Podívejte se zde na naše členy: 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024