Zainteresované Strany

SoildiverAgro je projekt se širším zaměřením, který se řídí metodikou založenou na vztazích mezi 3 různými skupinami:

 1. Partneři SoildiverAgro:s
  Konsorcium SoildiverAgro zahrnuje 22 partnerů ze 7 zemí EU.
 2. Externí poradní výbor
  Jeho hlavní funkcí je hodnocení postupu projektu a poskytování pokynů ohledně budoucí práce. Výbor bude zván k účasti na každoročních setkání konsorcia projektu a závěrečných workshopech.
 3. Komunita SoildiverAgro
  Zemědělci budou zapojeni podle regionů (Středomoří, Lusitánie, region atlantický, kontinentální, nemoral a boreální).

Tato strategie je zaměřena na zajištění účinného zapojení zainteresovaných stran po celou dobu řešení projektu i po jeho skončení. Metodika navržená v projektu pro zapojení a organizaci práce různých komunit zúčastněných stran, podle přístupu založeného na více aktérech, je zakotvena v pracovním plánu projektu propojeném s výzkumnými činnostmi a sleduje následující hlavní cíle.

Cíle

 • Zlepšit výměnu znalostí mezi vědci a zainteresovanými stranami
 • Spoluvytvářet nové poznatky
 • Uvést do praxe výsledky výzkumu
 • Podporovat interaktivní a poptávkou řízené inovace
 • Zaměřit se na skutečné problémy nebo příležitosti
 • Umožnit partnerům s odpovídajícím typem znalostí účastnit se projektových aktivit od začátku do konce

Za účelem dosažení těchto cílů zahrnuje pracovní plán projektu několik aktivit přímo zahrnujících relevantní počet zainteresovaných stran (průzkumy, diskusní skupiny, konzultační/demonstrační workshopy, polní dny atd.), které vyžadují silnou koordinaci a standardní postupy pro usnadnění hladké a efektivní práce se zúčastněnými stranami v souladu s technickými cíli, které projekt SoildiverAgro sleduje.

Metodika sleduje 2 hlavní aspekty::

 • Geografický aspekt. S hlavní úlohou „regionálního koordinátora“ (RK), který kontaktuje koncové uživatele a zapojí různé zúčastněné strany pokrývající celý hodnotový řetězec na místní/regionální úrovni (tvůrci politik, průmyslový sektor, spotřebitelé aj.). Spolupráce se „zastřešujícími“ organizacemi, typu zemědělských družstev či asociací, bude klíčová pro oslovení relevantního počtu zainteresovaných stran.
 • Technický aspekt. TTvoří „vedoucí WP“, kteří budou muset komunikovat se zainteresovanými stranami (prostřednictvím regionálních komunit), aby sbírali informace, ověřovali informace, šířili výsledky nebo jednoduše komunikovali o aktivitách projektu. Vedoucí WP budou mít vědecky odpovědnou úlohu za přípravu technického obsahu, který bude sdílen se zúčastněnými stranami.

 

 

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024