Regionální společenství SoildiverAgro

Regionální společenství SoildiverAgro

Chcete se dozvědět více o naší komunitě SoildiverAgro?

Hledejte na mapě a vyberte regionální komunitu, do které se chcete zapojit, najdete zde kontakt na regionálního koordinátora, regionální formuláře pro účast a také všechny související novinky.

Vyberte region a zůstaňte s námi!!

 

JOIN OUR REGIONAL COMMUNITY 2

Odešlete formulář a využijte příležitosti k výměně zkušeností a znalostí o důležitosti biologické rozmanitosti půdy, produkce a ekosystémových služeb.

Zkontrolujte níže uvedené informace o každé komunitě!

 

 

BOREÁLNÍ

NEMORAL

KONTINENTÁLNÍ

ATLANTICKÝ

LUSITÁNIE

STŘEDOMOŘÍ

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024