Případové studie

Kliknutím na obrázek jej stáhnete

Projekt SoildiverAgro je organizován okolo 8 pracovních balíčků, které definují hlavní technické činnosti, které mají být implementovány v 6 geografických oblastech, v nichž bude provedeno 15 případových studií s cílem lepšího pochopení toho, jak lze využít výhody půdních organismů ke zlepšení absorpce zdrojů, rozvoje růstu rostlin a zdraví.

Případové studie jsou organizovány kolem tří různých plodin (brambory, pšenice a zelenina) v mono a diverzifikovaných systémech pěstování.

Informace získané
z terénních případových studií přinesou nové poznatky o příznivých účincích genetické a funkční půdní biologické rozmanitosti (mikro- a makroorganismů) na rostlinnou výrobu, přispějí ke stanovení cílů půdní biologické rozmanitosti a navrhnou začlenění půdní biologické rozmanitosti do zemědělských postupů.

Seznam případových studií

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024