Případová studie 1

Využití půdní biologické rozmanitosti ke snížení výskytu chorob/škůdců přenášených půdou a zvýšení dostupnosti živin v bramborách pěstovaných v režimu více osevů a rotací.

Jižní Středomoří (Španělsko)

Jaký problém bude vyřešen
Pěstování zeleniny v této oblasti je ohroženo hlavně nízkou dostupností živin kvůli pH >8, s nutností nepřetržitého přidávání vnějších vstupů, nadměrným používáním vody a přítomností cystotvorných háďátek. Kvůli tomu jsou náklady na pěstování vysoké.

Aktuální stav
Pěstování brambor a zeleniny v této oblasti je vysoce intenzivní z hlediska vnějších zdrojů potřebných k tomu, aby se zvýšila plodnost (anorganická hnojiva a hnůj), snížil výskyt chorob/škůdců (pesticidy) a zvýšily výnosy (voda pro zavlažování). Běžný je vícenásobný výsev a rotace, avšak tento postup není optimalizovaný pro maximalizaci vývoje organismů v půdě.

Cíl
Cílem této případové studie je zvýšit dostupnost živin v půdě a schopnost zadržovat vodu v půdě a snížit výskyt chorob/škůdců přenášených půdou tak, aby se snížily výrobní náklady.

Navrhované postupy hospodaření
Ověříme možnost lepšího optimálního vícenásobného výsevu a rotací za účelem zvýšení úrodnosti půdy a biologické rozmanitosti a snížení výskytu chorob/škůdců přenášených půdou, integrace ochrany proti škůdcům a přidání biologických látek solubilizujících živiny (bakterie podporující růst rostlin (plant growth promoting bacteria, PGPB).

Pokrok v případové studii ve vztahu k aktuálnímu stavu techniky
Nalezení adekvátních rotací plodin / vícenásobného osevu k řízení biologické rozmanitosti půdy, dosud neprováděno. Posouzení PGPB z hlediska biologické rozmanitosti půdy, vzhledem k tomu, že se prokázala jejich účinnost při zvyšování výnosů, ale málo se ví o jejich vlivu na původní mikrobiální společenství a vývoj času. Možná kombinace rostlin a přidání organické hmoty by mohla zvýšit přirozenou biodiverzitu půdy bez nutnosti bioaugmentace.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024