Případová studie 13

Zvýšení biologické rozmanitosti půdy změnou lesního organického materiálu v bramborových plodinách

Boreální oblast (Finsko)

Jaký problém bude vyřešen
Pěstování brambor má riziko uvolňování organického uhlíku v půdě v důsledku hluboké orby a zavlažování. Přidávání lesních organických produktů půdu obohacuje o uhlík.
Aktuální stav
Pěstování brambor v boreální oblasti je intenzivní z hlediska hluboké orby, zavlažování a minerálního hnojení. Riziko eutrofizace okolních vod / podzemních vod je vysoké.
Cíl
Cílem je otestovat, zda přidání uhlíku lesními organickými produkty zvyšuje biologickou rozmanitost půdy a zásoby uhlíku v půdě.
Navrhované postupy hospodaření
Porovnáme sklizeň brambor, porovnáme rozmanitost mikrobiomů, ukládání uhlíku a výskyt nemocí mezi ošetřeními ve vztahu k přidání uhlíku lesními organickými produkty.
Pokroky v případové studii ve vztahu k aktuálnímu stavu techniky
Nalezení adekvátního přídavku lesního materiálu je prvním krokem nového hnojení zlepšujícího biodiverzitu a ukládání uhlíku v půdě.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024