Případová studie 15

Použití meziplodiny na bramborových polích

Boreální oblast (Finsko)

Jaký problém bude vyřešen
Vegetační období pro rané pěstování brambor je krátké. Očekává se tedy, že postupy prováděné na polích po sklizni jsou důležité pro to, aby si půdní kultury udržely příznivé půdní podmínky.
Aktuální stav
Meziplodiny prospívají kvalitě půdy, zejména po sklizni, protože během léta a podzimu přijímají živiny, přidávají do půdy uhlík, přispívají k dobré struktuře půdy, podporují mikrobiální a faunální funkci a omezují erozi půdy.
Cíl
Cílem je otestovat, jak meziplodiny prospívají biologické rozmanitosti půdy a biologické úrodnosti půdy a souvisejícím funkcím ekosystému.
Navrhované postupy hospodaření
Meziplodiny budou zasety po sklizni.
Pokroky v případové studii ve vztahu k aktuálnímu stavu techniky
Zjištění, zda meziplodiny zlepšují strukturu a kvalitu půdy snížením ztrát živin a uhlíku, které hypoteticky ovlivňují biologickou rozmanitost půdy a biologickou úrodnost půdy.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024