Případová studie 2

Využití biologické rozmanitosti půdy ke zvýšení dostupnosti živin a vody a ke snížení výskytu chorob přenášených půdou ke zvýšení výnosů pšenice.

Jižní Středomoří (Španělsko)

Jaký problém bude vyřešen
Pěstování pšenice v této oblasti je ohroženo zejména nízkou dostupností živin kvůli pH >8 a nízkým obsahem vody v důsledku klimatických omezení s vlivem plísní po srážkách. Kvůli tomu jsou výnosy plodin nízké.
Aktuální stav
Pěstování pšenice v této oblasti je vysoce intenzivní na užívání strojů a pesticidů, s nízkým nebo nulovým hnojením a bez rotace, s využitím období bez obsádky, aby se zabránilo vyčerpání půdy plodinami.
Cíl
Cílem této případové studie je zvýšit dostupnost živin a vody a snížit výskyt chorob přenášených půdou za účelem zvýšení výnosů pšenice.
Navrhované postupy hospodaření
Zavedeme vícenásobný osev a rotace, abychom zvýšili úrodnost půdy a biologickou rozmanitost a snížili výskyt chorob/škůdců přenášených půdou. Přidáme zelené hnojení ke zlepšení struktury půdy a schopnosti zadržovat vodu v půdě a přidáme biologické látky solubilizující živiny (bakterie podporující růst rostlin [PGPB]).
Pokrok v případové studii ve vztahu k aktuálnímu stavu techniky
Nalezení správných plodin / vícenásobného osevu k řízení biologické rozmanitosti půdy dosud s tímto cílem neprovedeno. Posouzení PGPB z hlediska biologické rozmanitosti půdy, vzhledem k tomu, že se prokázala jejich účinnost při zvyšování výnosů, ale málo se ví o jejich vlivu na původní mikrobiální společenství a vývoj času. Možná kombinace rostlin a přidání organické hmoty by mohla zvýšit přirozenou biodiverzitu půdy bez nutnosti bioaugmentace.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024