Případová studie 3

Využití diverzifikace plodin a meziplodin na bramborových polích ke snížení výskytu cystotvorných háďátek, snížení používání nematicidů, zvýšení výnosů plodin a zvýšení biologické rozmanitosti půdy.

Lusitánie (Španělsko)

Jaký problém bude vyřešen
Pěstování brambor v této oblasti je ohroženo hlavně vysokým výskytem cystotvorných háďátek, které vedou k výraznému poklesu výnosů, a tedy vysokému používání nematicidů ve snaze zachránit plodiny. Toto vysoké používání nematicidů ze strany zemědělců může být vysokým nákladem na produkci brambor, může přispět ke znečištění půdy a okolních vod a také ke snížení biologické rozmanitosti půdy.
Aktuální stav
Pěstování brambor v této oblasti je velmi intenzivní z hlediska používání nematicidů a nezahrnuje rotace. Také použití meziplodin (Solanum sisymbriifolium) pro hubení škůdců je velmi málo rozvinuté a před použitím meziplodin je třeba vyřešit řadu komplikací, zejména odpovídající podmínky pro klíčení meziplodin.
Cíl
Cílem této případové studie je snížit výskyt cystotvorných háďátek v bramborových plodinách, používání nematicidů a zvýšit výnosy plodin a biologickou rozmanitost půdy.
Navrhované postupy hospodaření
Zavedeme vhodné střídání plodin ke zvýšení biologické rozmanitosti půdy a společně s adekvátním hospodařením s meziplodinami snížíme výskyt cystotvorných háďátek při produkci brambor.
Pokrok v případové studii ve vztahu k aktuálnímu stavu techniky
Určením adekvátního střídání plodin a vhodného hospodaření s meziplodinami bude zvýšena biodiverzita půdy díky vyšší rozmanitosti rostlin a omezení používání pesticidů. Výskyt cystotvorných háďátek bude snížen bez použití nematicidů, což sníží náklady a zvýší výnosy plodin. Potenciální poškození biologické rozmanitosti půdy v důsledku nematicidů zmizí spolu se snížením znečištění půdy a vody. Zavedení luštěnin do rotace plodin navíc přispěje ke snížení míry hnojení dusíkem a zakopávání meziplodin přispěje ke zvýšení zásob uhlíku v půdách.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024