Případová studie 4

Používání mykorhizy na bramborových polích ke snížení strupovitosti brambor, snížení používání fosforových hnojiv, zvýšení výnosů plodin a zvýšení biologické rozmanitosti půdy.

Lusitánie (Španělsko)

Jaký problém bude vyřešen
Pěstování brambor musí probíhat ve velmi kyselých podmínkách (pH <5,0), aby se zabránilo strupovitosti brambor kvůli vysokému obsahu organických látek v půdě. Za těchto podmínek je dostupnost fosforu velmi nízká, a i přes přítomnost velkého množství fosforu v půdě používají zemědělci v této oblasti velké množství fosforečných hnojiv. Ve velmi kyselých půdách je diverzita mikroorganismů a půdní fauny navíc obecně nízká. Strupovitost brambor způsobuje špatný vzhled brambor, které pak lze použít pouze k průmyslovému použití, nikoli k přímé komercializaci, což snižuje jejich hodnotu.
Aktuální stav
Využití mykorhizy při pěstování brambor v této oblasti bylo zanedbatelné a výzkum nativní mykorhizy, která by měla být při pěstování brambor použita pro jejich ochranu, zatím nebyl proveden
Cíl
Cílem této případové studie je snížit strupovitost brambor, snížit míru používání fosforečných hnojiv, umožnit pěstování brambor při vyšším pH, a tím zvýšit výnosy plodin a biologickou rozmanitost půdy.
Navrhované postupy hospodaření
Zavedeme mykorhizu spojenou s pěstováním brambor na ochranu rostlin před strupovitostí a pro zvýšení absorpce fosforu. Rovněž provedeme vzorkování půdy a vytvoříme meziplodinové kultury pro izolaci původních druhů AMF z polí.
Pokrok v případové studii ve vztahu k aktuálnímu stavu techniky
Adekvátní kolonizace brambor mykorhizou ochrání plodiny před strupovitostí, poskytne lepší výživu P a umožní kultivaci při vyšším pH půdy. Díky tomu se zvýší produkce a hodnota, sníží se vstupní P a zvýší se biodiverzita půdy.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024