Případová studie 6

Kontrastní strategie hospodaření s půdou ke zlepšení kvality půdy při minimalizaci vnějšího vstupu P v bramborových plodinách

Středoatlantská oblast (Belgie)

Jaký problém bude vyřešen
Budou vyvinuty strategie hospodaření s půdou pro systémy organického pěstování zaměřené na zachování kvality půdy na jedné straně a vyvážené dodávky P na straně druhé.
Aktuální stav
Zdá se, že rostoucí množství snadno dostupného P v důsledku vysokého obsahu P v půdě (většina vlámské zemědělské a zahradnické půdy) působí proti mikrobiální aktivitě v rhizosféře. Zejména organičtí pěstitelé spoléhají na tuto mikrobiální aktivitu v rhizosféře jako na mechanismus krmení rostlin. Strategie hospodaření s půdou by se proto měly zaměřit na prevenci přebytků P snížením vnějšího vstupu organické hmoty.
Cíl
Cílem je prozkoumat, do jaké míry by inovativní strategie přispívající ke kvalitě půdy a zásobovací kapacitě N mohly snížit přebytky P ve srovnání s obvyklým hospodařením s půdou.
Navrhované postupy řízení
Poměry N : P a C : P ve hnoji budou upraveny společným kompostováním s „hnědým“ materiálem (např. posekaná tráva z přírodních rezervací). Účinek společného kompostování ve srovnání se standardním hnojem na výkonnost plodiny a kvalitu půdy bude hodnocen ve tříletém polním pokusu s opakovanou aplikací obou hnojivých produktů. Ve stejné studii budou použity tři různé varianty obhospodařování pro směsi krycích plodin pěstované mezi hlavními plodinami ve tříletém střídání. To ovlivní vývoj biomasy krycích plodin, což povede k rozdílům, pokud jde o vstupy C a N, a tedy možná k rozdílům, pokud jde o výkon hlavních plodin a kvalitu půdy.
Pokrok v případové studii ve vztahu k aktuálnímu stavu techniky
Tato případová studie ilustruje osvědčené postupy pro budování úrodnosti půdy při minimalizaci vstupu P nebo vyvážení vstupu P pomocí produktů hnojení s exportem P podle sklizených částí rostlin.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024