Vyloučení odpovědnosti a autorská práva

Vyloučení odpovědnosti

Este sitio web está en constante evolución e parte do mesmo pode ser modificado ou eliminado polos autores. A información que aparece no sitio web do proxecto SoildiverAgro pasou por un proceso que garante a súa calidade. Con todo, os membros do proxecto non garanten a integridade, precisión e atemporalidade dos datos.

Evropská komise ani projekt SoildiverAgro nenesou odpovědnost, pokud dojde ke ztrátě nebo škodě způsobené použitím údajů uvedených na stránce. Za odkazy, které jsou dostupné na webových stránkách a jsou mimo projekt, nenese projekt SoildiverAgro žádnou odpovědnost.

Data a zprávy, které jsou k dispozici na tomto webu, byly získány během vývoje projektu SoildiverAgro odpovědnost nesou jeho členové. Evropská komise nenese žádnou odpovědnost.

Tato webová stránka může obsahovat chyby. Pokud nějaké najdete, neváhejte kontaktovat členy projektu, kteří se je pokusí opravit.

Toto je zřeknutí se odpovědnosti za webové stránky projektu SoildiverAgro. Pokud některá z částí stránky není legální nebo správná, platnost kteréhokoli jiného oddílu nebude ovlivněna.

 

Autorská práva, podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky evropského projektu SoildiverAgro jsou součástí projektu SoildiverAgro, financovaného Evropskou komisí, v rámci rámcového programu HORIZON 2020, číslo smlouvy: 817819, a je proto chráněn autorskými zákony. Plné vlastnictví a autorská práva na všechna data, informace a metodiky obsažené na tomto webu jsou vyhrazena.

Projekt SoildiverAgro byl vypracován s cílem studovat to, jak řada faktorů ovlivňuje biologickou rozmanitost půdy, ale také s cílem komunikovat, šířit a zpřístupňovat získané výsledky. Pokud není uvedeno jinak, může být obsah webových stránek používán pro nekomerční účely za následujících podmínek:

  1. Uživatelé projektového materiálu (údaje, informace, dokumenty atd.) by měli odkazovat na autory uvedeného materiálu a obecně na projekt SoildiverAgro.
  2. V případě vyšší míry použití materiálu, který je výsledkem projektu SoildiverAgro, musí být SoildiverAgro nabídnuto spoluautorství navrhované publikace nebo díla. V takovém případě se členové projektu rozhodnou, zda mají o účast zájem nebo zda publikaci povolí.
  3. Autoři jakékoli publikace, která odkazuje na SoildiverAgro, musí zaslat kopii dokumentu nebo odkaz na e-mail koordinátora projektu (davidfc@uvigo.es).

Osobní údaje těch uživatelů, kteří použijí informace z webu, zůstanou anonymní, pokud uživatel neuvede a nepovolí jinak. Použití poštovních adres, telefonních čísel, faxových čísel nebo e-mailových adres pro marketingové účely (spam) není povoleno.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024