Financování

Financování

funding

2020 Horizon

Projekt SoildiverAgro je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020.
Číslo stipendijní smlouvy je 817819: 6.999.888,75 €.

 

Informace o projektu

Pole vědy

  • /přírodní vědy/biologické vědy / ekologie/ ekosystémy
  • /zemědělské vědy/zemědělství, lesnictví a rybářství/zemědělství

Výzva k předkládání návrhů

H2020-SFS-2018-2

Schéma financování

RIA – Výzkumná a inovační opatření

 

Více informací

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024