Work Package 1

Work Package 1 (WP1): Koordinace konsorcia a řízení projektů


Vedoucí: UNIVERSIDADE DE VIGO (Španělsko)
D. Fernández Calviño.

Zástupce vedoucího: CONTACTICA (Španělsko)

Celkovým cílem je vést a koordinovat projekt pomocí jasné struktury řízení a postupů pro zajištění efektivního řízení a technické koordinace projektu, budování silné komunikace s konsorciem a vnějších interakcí.

WP1 je propojen se všemi WP a partnery.

Specifické cíle jsou:

  • Zavést postupy a struktury pro řízení projektu k zajištění efektivního řízení projektu.
  • Provádět správnou a vhodnou vědeckou koordinaci, aby bylo zajištěno, že všechny cíle projektu budou jasně definovány a bude jich efektivně dosaženo.
  • Zaručit, že projektové činnosti budou prováděny s efektivním využitím zdrojů, času a rozpočtu. Identifikovat rizika a podle potřeby vydat plán nápravných opatření.
  • Zajistit efektivní finanční a právní řízení.
  • Usnadnit odpovídající koordinaci projektů s dalšími souvisejícími projekty a Evropskou komisí.
  • Zajistit, aby byly v projektu zohledněny otázky rovnosti žen a mužů.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024