Work Package 3

Work Package 3 (WP3): Hodnocení biologické rozmanitosti půdy v evropských systémech pěstování plodin


Vedoucí: EV-ILVO (Belgie) L. Waeyenberge

Zástupce vedoucího: LUKE (Finsko)

Hlavním cílem je stanovit referenční hodnotu pro hodnocení biologické rozmanitosti během dalšího pokroku projektu SoildiverAgro stanovením současného stavu biologické rozmanitosti v různých evropských orných půdách v hlavních evropských mikroklimatických oblastech ve vztahu ke klimatickým podmínkám, charakteristikám půdy, pěstování a obhospodařování systémy.

Výsledky budou použity jako reference pro stanovení cíle půdní biodiverzity (WP7).

Specifické cíle jsou:

  • Poskytnout společný rámec pro konsorcium pro standardizaci postupů pro vzorkování, zpracování vzorků, získávání dat, ukládání / sdílení dat a analýzu dat.
  • Posoudit stávající poznatky o současném stavu rozmanitosti půdních mikroorganismů a půdní fauny podél hlavních evropských mikroklimatických zemědělských oblastí.
  • Experimentálně posoudit vztah mezi biologickou rozmanitostí půdy, vlastnostmi půdy a klimatickými podmínkami.
  • Experimentálně vyhodnotit kolísání biologické rozmanitosti v dlouhodobých systémech pěstování plodin v různých režimech zemědělského hospodaření (konvenčních a ekologických) v Evropě.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024