Work Package 4

Work Package 4 (WP4): Nejlepší nástroje pro hodnocení biologické rozmanitosti půdy


Vedoucí: KOBENHAVNS UNIVERSITET (Dánsko) K.K. Brandt

Zástupce vedoucího: EV-ILVO (Belgie)

Cílem je přispět k neustálému vývoji protokolů pro hodnocení biologické rozmanitosti půdy.

Specifické cíle jsou:

  • Implementovat a dále optimalizovat nový vysoce výkonný kvantitativní PCR (HT-qPCR) čip pro simultánní kvantifikaci 64 mikrobiálních funkčních genů klíčového významu pro biogeochemické cyklování C, N, P a S v půdě.
  • Implementovat a dále optimalizovat testy pro stanovení biodiverzity hlístic v půdách pomocí implementace molekulární metody (DNA-metabarcoding založený na NGS).
  • Optimalizovat chemometrický přístup založený na FTIR spektroskopii k vysoce výkonnému monitorování změn v biologické rozmanitosti půdy.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024