Work Package 7 (WP7)

Work Package 7 (WP7): Vývoj strategií a nástrojů pro udržitelné hospodaření s plodinami


Vedoucí: UNIVERSIDADE DE VIGO (España)
J.C. Nóvoa Muñoz

Zástupce vedoucího: UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DE CARTAGENA (España)

Hlavním cílem WP7 je analyzovat všechny výstupy projektu jako celek, zjistit, jak umožnit odborníkům těžit z výsledků SoildiverAgro a jak je nasadit do evropských politik.

Specifické cíle jsou:

  • Definovat provozní cíle biologické rozmanitosti z terénu na regionální úrovně.
  • Vytvořit pokyny a nástroje pro nejlepší systémy pěstování plodin a zemědělské postupy.
  • Nasadit doporučení pro aktualizaci zemědělské a environmentální politiky EU pro zvýšení biologické rozmanitosti půdy.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024