Work Package 8

Work Package 8 (WP8): Komunikace, šíření informací, provoz a zapojení zúčastněných stran


Vedoucí: FEUGA (Španělsko)
Tamara Rodríguez

Zástupkyně vedoucího: CONTACTICA S.L. (Španělsko).

Hlavním cílem je zajistit hladkou a efektivní komunikaci v rámci projektu s řádným předáváním poznatků a strategii pro šíření informací a provoz. Zapojení a dialog se zúčastněnými stranami a dalšími sítěmi jsou klíčovým bodem a budou se řídit přístupem s více aktéry.

Specifické cíle jsou:

  • Definovat, implementovat a vyhodnotit komunikační strategii projektu.
  • Založit webovou stránku SoildiverAgro, která bude tvořit hlavní spoj mezi projektem a jeho cílovým publikem (všechny zúčastněné strany a širší veřejnost).
  • Identifikovat potenciální zúčastněné strany pro projekt SoildiverAgro, propagovat a zahájit konkrétní konzultace pro jejich zapojení a shromažďování nezbytných vstupů pro lepší řešení jejich potřeb.
  • Definovat na míru šitou a efektivní strategii provozu a šíření informací během projektu a po něm, zajistit, aby byla v souladu s požadavky na provoz a postupy v oblasti práv duševního vlastnictví.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024