Partneři

Konsorcium SoildiverAgro zahrnuje 22 partnerů ze 7 zemí EU.


Univerzity

 


 

Výzkumná centra

 


 

Podniky

 


 

Nevládní / neziskové organizace

 


 

Farmy

 


 

Zemědělské organizace

 


 

Veřejná správa

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024