FlächenAgentur Rheinland GmbH (FAR)

Společnost FlächenAgentur Rheinland GmbH (FAR) byla založena v roce 2009. Jako dceřiná společnost svazu zemědělců poskytuje rady majitelům pozemků, stavitelům a obcím ohledně ekologicky udržitelného zacházení s otevřenou krajinou a zabývá se propojováním zemědělství, ochrany životního prostředí a ochrany přírody a vědy. Mezi její úkoly patří zprostředkování venkovských environmentálních projektů a iniciativ, odvětvové plánování regulace dopadů podle zákona o ochraně přírody, jakož i vyhledávání a získávání vhodných lokalit pro vědecké otázky ve venkovské otevřené krajině.

Webová stránka

 

David-Alexander Bind

David-Alexander Bind je držitelem magisterského titulu v oboru plodin na univerzitě v Bonnu v Německu. Ve společnosti FAR podporuje projekty spojující zemědělství, ochranu životního prostředí a ochranu přírody. Pokrývá úplné zapojení FAR do projektu zaměřeného na komunikaci se zemědělci, organizaci míst pro odběr vzorků a případové studie na WP5 v kontinentálním regionu Německa. Dosáhne propojení mezi vědci a zemědělci, tj. mezi vědou a praxí

d.a.bind@flaechen-rheinland.de

 

Birte Tschentke

Birte Tschentke má diplom v oboru zemědělství (titul: Dipl. Ing. agr.) z univerzity v Bonnu v Německu. Je vedoucí projektu ve FlächenAgentur Rheinland a Rheinische Kulturlandschaft. Mimo jiné má zkušenosti s praktickým zemědělstvím, biodiverzitou a implementací a organizací polních pokusů na farmách.

Je vedoucí tohoto projektu ze strany FAR.

b.tschentke@flaechen-rheinland.de

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024