Inagro

Inagro je praktické výzkumné centrum v nejdůležitější zemědělské provincii Flandry: Západní Flandry (Belgie). Jedná se o externí spin-off agenturu správy provincie. Inagro má přímé spojení s mnoha zemědělskými podniky, z nichž velký počet slouží jako pilotní farmy (konvenční i ekologické). Inagro má také svá vlastní testovací pole (38 ha, z toho 33 % v organickém režimu). Výzkum se provádí v mnoha různých odvětvích, včetně ekologického zemědělství, zemědělství na orné půdě a skleníkového / venkovního zahradnictví. Kromě aplikovaného výzkumu je Inagro silná v oblasti poradenství a komunikace se zemědělci.

Sitio Web

 

Jasper Vanbesien

Magistr v biologickém inženýrství zemědělské vědy. Výzkumný pracovník v ekologickém zemědělství ve společnosti Inagro. Účastní se WP1, WP2, WP3, WP5, WP7 a WP8 projektů SoildiverAgro. Další projekty, na kterých se podílí, se týkají zhutnění půdy (regionální), hnojení (regionální) a kultivačních technik Fabaceae (meziregionální).

jasper.vanbesien@inagro.be

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024