MTÜPK

MTÜ Põllukultuuride klaster je organizace zemědělců, která byla povolána k rozvoji a šíření ekologických postupů v zemědělství. Jedním z hlavních cílů organizace je ochrana půdy: zemědělské postupy, které rostlinám zpřístupňují živiny a minimalizují únik živin do spodní vody, zvyšují půdní organickou hmotu, snižují erozi půdy, zlepšují pH půdy a zvyšují aktivitu života v půdě.

Webová stránka

 

Roosi Soosaar

Roosi Soosaar je zakladatelka a vedoucí společnosti MTÜ Põllukultuuride klaster a farmářka. Má bakalářský titul v právu a pátý stupeň (nejvyšší stupeň) na zemědělské technické škole v agronomii. Praktické zkušenosti z ekologického a pravidelného zemědělství, pěstování plodin, chovu mléčného skotu a chovu úhořů. Ve vlastní farmě využívá přímé setí, pěstuje krycí plodiny a v maximální možné míře používá organická hnojiva. Téměř 100 % polí je hnojeno pomocí technologie dálkového průzkumu Země ke snížení úniku živin do podzemní vody. Je praktik, ne vědec.

Podílí se na WP1, WP2, WP3, WP5, WP7 a WP8.

rose@soilprotection.earth

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024