POMONA

POMONA je spotřebitelská zemědělsko-lesnická farma v Belgii využívající udržitelné zemědělské hospodaření s ohledem na přírodu (agroekologické zemědělství), spotřebitele (také majitele společnosti) a producenty především z místní oblasti. Cílem koncepce je dokonalá rovnováha mezi biologickou rozmanitostí složenou z plně rozvinutého ekosystému na jedné straně a rostlinné produkce produkující na druhé straně výnosný příjem, plně v souladu s potřebami spotřebitelů, a to na jedné farmě.

Webová stránka

 

Lieven Bauwens

Zakladatel a předseda Pomony vzw. Odpovídá za zahájení a řízení polní experimentů (WP5).

pomonacoop@gmail.com | lievenbauwens@gmail.com

 

Tim De Roeck

Zakladatel a předseda Pomona cvba. Spoluzodpovědný za řízení polního pokusu (WP5).

pomonacoop@gmail.com

 

Stéphanie De Caluwé

Tři roky byla profesionální zemědělec se zkušenostmi v ekologickém zemědělství a agrolesnictví, práce v Landwijzeru o ekologickém zemědělství, v krátkém dodavatelském řetězci s prvky agrolesnictví. Je odpovědná za provoz polní zkoušky (WP5).

pomonacoop@gmail.com

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024