Tyynela

Tyynelä farm je soukromá farma nacházející se v jihovýchodním Finsku, provozovaná společností Juuso Joona. Metody ekologického zemědělství se používají k výrobě vysoce kvalitních potravin, krmiv, stavebních surovin a energie. Budoucím cílem je zvýšit rozmanitost rostlinné výroby, zpracování produktů, přímý prodej a získání energetické nezávislosti.

Webová stránka

 

Juuso Joona

Juuso Joona, MSc (Agr.For.) Je agronom, který provozuje farmu Tyynelä a pokouší se o různé metody zlepšování zdraví půdy zaměřené na zvyšování organického materiálu v půdě a metody ekologického zemědělství včetně všestranného střídání plodin, recyklace živin a odrůd kultivace směsi. Jeho rolí je vytvořit a udržovat boreální případovou studii 14 „Kontrastní souvislý porost rostlin s inverzní orbou v pšeničných polích“ ve WP5 a také přispívat k šíření výsledků ve WP8.

Osoba odpovědná za partnera farmy Tyynelä a zapojená do úkolů WP5 a WP8.

+359 50 360 96 32 | juuso.joona@tyynelantila.fi

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024