Juhtumiuuringud

Selle allalaadimiseks klõpsake pildil

SoildiverAgro korraldus põhineb kaheksal tööpaketil, mis määratlevad peamised tehnilised tegevused, mida rakendada kuues geograafilises piirkonnas, kus teostatakse 15 juhtumiuuringut, selleks et paremini mõista, kuidas rakendada mullaorganismide kasulikkust loodusvarade kasutamise parandamiseks ning taimekasvu ja –tervise soodustamiseks.

Juhtumiuuringute korraldus põhineb kolmel põllukultuuril (kartul, nisu ja köögivili) mono- ja segakultuuri süsteemis.

Väliuuringutest laekuv info pakub uusi teadmisi mulla geneetilise ja funktsionaalse elurikkuse (mikro- ja makroorganismide) kasulikust toimest põllukultuuride saagikusele, annab oma panuse mulla elurikkuse eesmärkide püstitamisele ja teeb ettepanekuid, kuidas lõimida mulla elurikkust põllumajandustootmisega.

Juhtumiuuringute nimekiri

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024