Juhtumiuuring nr 11

Testitakse taimede mitmekesisust, selleks et parandada mullale loomuomaseid isereguleeruvaid protsesse ja suurendada fungivoorse mullafauna kooslusi nisukultuuride kasvatamisel.

Kontinentaalne (Saksamaa)

Milline probleem leiab lahenduse?
Nisuviljelus on seotud mulla kaudu levivate fütopatogeensete seentega. Eriti üldiselt väga saagikates piirkondades tänu viljakatele muldadele (näiteks eoolne aleuriit), kus teravili kasvab põllul tihedalt, saavad seenhaigused kergesti levida, mis vähendab märgatavat saaki ja toiteväärtust.
Hetkeseis
Tavaliselt kasutatakse seenhaiguste tõrjeks väga suurel hulgal välissisendeid (peamiselt fungitsiide, lisaks kõrre pikkuskasvu vähendavaid preparaate). Aina enam teraviljakultuure külvikorras soodustab mullast lähtuvate fütopatogeensete seente levikut ka järgmisel vegetatsiooniperioodil, mis sunnib kasutama üha rohkem fungitsiide. Mullaharimise vähendamine mulla erosiooni vältimiseks ja tootjate kulude alandamiseks soosib omakorda mullast lähtuvaid fütopatogeenseid seeni.
Eesmärk
Juhtumiuuringu eesmärk on hinnata taimede mitmekesisuse võimalusi nisukasvatuses seenhaiguste vähendamisel ja mulla eriomaste isereguleerivate protsesside tugevdamisel. Selles kontekstis uurime me a) ekstensiivselt kasvatatavat nisu (väiksem külvitihedus, ilma pestitsiidideta), samuti b) ekstensiivselt kasvatatava nisu mitmekesistamist, lisades taimede allakülvi (kaasa arvatud liblikõielisi). Nii a) kui ka b) peaksid suurendama vastastikku toimivate taimede mitmekesisust, b) samuti lisama külvatud taimedele mitmekesisust. Nii a) kui ka b) võrreldakse tavakasvatuses nisuga samas kasvukohas.
Ettepanekud majandamiseks
Selgitame välja sobivad kohandused nisu külvikorras, mis aitaksid tootjatel vähendada seenhaigusi välissisendite hulka suurendamata. Soovitatud kohandused võetakse kasutusele dialoogis tootjatega nii tava- kui ka mahepõllunduses.
Juhtumiuuringu edasine käik seoses hetkeseisuga
Mulla eriomaste isereguleeruvate protsesside edendamine ja fungivoorse mullafauna koosluste suurendamine nisupõldudel aitab a) vähendada välissisendite hulka, b) suurendab mullaviljakust, c) vähendab tootjatel kulusid ja muudab kasvatatud teravilja majanduslikult konkurentsivõimelisemaks.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024