Juhtumiuuring nr 13

Mulla elurikkuse suurendamine metsapõhise orgaanilise aine muutmise abil kartulikasvatuses

Boreaalne (Soome)

Milline probleem leiab lahenduse?
Kartulikasvatus võib sügavkünni ja niisutuse tõttu viia mullast välja orgaanilist süsinikku. Metsapõhise orgaanilise süsiniku lisamine lisaks mulda süsinikku.
Hetkeseis
Boreaalses kliimavöötmes on kartulikasvatus intensiivne ning kasutatakse sügavkündi, niisutamist ja mineraalväetisi. Ümberkaudsete veekogude ja põhjavee eutrofeerumisoht on suur.
Eesmärk
Eesmärk on testida, kas metsapõhise süsiniku lisamine suurendab mulla elurikkust ja süsinikuvaru
Ettepanekud majandamiseks
Kavatseme võrrelda kartulikoristust, mikrobioomi mitmekesisust, süsiniku talletamist ja haiguste esinemust metsapõhise süsiniku lisamisel.
Juhtumiuuringu edasine käik seoses hetkeseisuga
Piisava metsapõhise materjali leidmine ja lisamine on esimene samm uuel väetamisel, mis parandaks elurikkust ja süsiniku talletamist mullas.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024