Juhtumiuuring nr 14

Pideva taimkatte võrdlus ümberpööramisega mullaharimisega nisupõldudel

Boreaalne (Soome)

Milline probleem leiab lahenduse?
Mahepõllundus tugineb hõlmadraga kündmisele umbrohutõrjeks. Ümberpööramisega mullaharimist ja talvist kesa peetakse kahjulikuks mullaorganismidele ja mullatervisele, aga tulemused ei ole lõplikud. Juhtumiuuring annab vastuse küsimusele, mis juhtub mullatervisega, kui pideva taimkatte ja pindmise mullaharimisega külvikorda katkestab hõlmadraga kündmine.
Hetkeseis
Puudustest hoolimata tugineb mahepõllundus väga suurel määral hõlmadraga kündmisele, et tõrjuda umbrohtu. Põllumajandustootjad on selle tõhususest eksiarvamusel ja kujutavad ette, et see parandab mullatervist, sest suurendab vee infiltratsiooni ja vee säilitamist mullas. Mõned tootjad on katsetanud mahepõllunduses ümberpööramiseta harimist, aga selle kasutegureid ei ole veel mõõdetud.
Eesmärk
Eesmärk on katsetada ja mõõta, mida ümberpööramisega mullaharimine mulla ökosüsteemile teeb ning kuidas mõjutab toitainete omastatavust ja taimetervist.
Ettepanekud majandamiseks
Katsepõlde on majandatud mahepõllunduslikult pideva taimkatte ja minimaalse mullaharimisega. Katselapid küntakse üles ja neid kontrollitakse nagu seni.
Juhtumiuuringu edasine käik seoses hetkeseisuga
Tõendada, et ümberpööramisega mullaharimine kahjustab mullastruktuuri, -tervist ja -bioloogiat.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024