Juhtumiuuring nr 15

Vahekultuuride kasutamine kartulipõldudel

Boreaalne (Soome)

Milline probleem leiab lahenduse?
Varase kartuli kasvatushooaeg on lühike. Seega on oodatav, et pärast kartulisaagi koristamist tehtavad tööd põldudel soosiksid mullamikroobe ja parandaksid mullatingimusi.
Hetkeseis
Püüdekultuurid parandavad mullakvaliteeti, eriti pärast saagikoristust, kuna omandavad suvel ja sügisel toitaineid, rikastavad mulda süsinikuga, parandavad mullastruktuuri, soodustavad mikroobide ja mullafauna tegevust ning takistavad mulla erosiooni.
Eesmärk
Eesmärk on testida, kuidas püüdekultuurid parandavad mulla elurikkust ja mulla bioloogilist viljakust ning sellest tulenevalt ökosüsteemi funktsioone.
Ettepanekud majandamiseks
Püüdekultuurid külvatakse pärast saagikoristust.
Juhtumiuuringu edasine käik seoses hetkeseisuga
Selgitada välja, kas püüdekultuurid parandavad mullastruktuuri ja –kvaliteeti, vähendades toitainete ja süsiniku kadu, mis hüpoteetiliselt mõjutab mulla elurikkust ja mulla bioloogilist viljakust.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024