Juhtumiuuring nr 2

Mulla elurikkuse kasutamine toitainete ja vee kättesaadavuse suurendamiseks ja mulla kaudu levivate haiguste vähendamiseks, et suurendada nisusaaki

Lõuna-Vahemere regioon (Hispaania)

Milline probleem leiab lahenduse?
Nisukasvatust selles regioonis ohustab peamiselt vähene toitainete kättesaadavus mulla pH > 8 tõttu ja vähene veesisaldus, mis tuleneb kliimamuutustest, ja seentega nakatumine pärast vihmasadusid.
Hetkeseis
Nisukasvatus on selles piirkonnas masinate ja pestitsiidide kasutamise tõttu väga intensiivne, väetamine samahästi kui olematu ja külvikord puudub täiesti, nii et mulla väljakurnamise vältimiseks kasutatakse kesa.
Eesmärk
Juhtumiuuringu eesmärk on parendada toitainete ja vee kättesaadavust ning vähendada mulla kaudu kanduvate haiguste esinemust, selleks et suurendada nisusaaki.
Ettepanekud majandamiseks
Kavatseme võtta kasutusele segakultuurid ja külvikorra, et suurendada mullaviljakust ja elurikkust ja vähendada mulla kaudu levivate haiguste/kahjurite esinemust, lisada haljasväetist, et parandada mullastruktuuri ja mulla veesidumisvõimet, ning lisada toitaineid kättesaadavaks muutvaid bakterikultuure (PGPB).
Juhtumiuuringu edasine käik seoses hetkeseisuga
Leida mulla elurikkuse majandamiseks sobiv külvikord/segaviljelus, mida ei ole seni kasutatud. PGPB määramine mulla elurikkusele, kuna nende tõhusus saagikuse suurendamisel on tõendatud, aga seni on veel vähe andmeid nende mõjust kohalikele mikroobikooslustele ja muutumisele aja jooksul. Võib-olla suurendaks taimevalik ja orgaanilise aine lisamine kohaliku mulla elurikkust ilma bakterikultuuride lisamiseta.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024