Juhtumiuuring nr 3

Põllukultuuride mitmekesistamine ja püüniskultuuride kasutamine kartulipõldudel, et vähendada kartuli-kiduussi esinemist, nematotsiidide kasutamise vähendamine, põllukultuuri saagikuse ja mulla elurikkuse suurendamine

Lusitaania (Hispaania)

Milline probleem leiab lahenduse?
Kartulikasvatust ohustab selles piirkonnas peamiselt kartuli-kiduussi laialdane levik, mis põhjustab tõsist saagikuse vähenemist, ja seetõttu rohket nematotsiidide kasutamist saagi päästmiseks. Nematotsiidide rohke kasutamine põhjustab põllumajandustootjatele lisakulu, saastab mulda ja ümbritsevaid veekogusid ning vähendab mulla elurikkust.
Hetkeseis
Selle piirkonna kartulikasvatus on väga intensiivne nematotsiidide kasutamise ja väljakujunenud külvikordade puudumise tõttu. Ka püünistaimede (Solanum sisymbriifolium, unilook-maavits) kasutamine kahjuritõrjeks on väga vähe levinud ja enne püünistaimede kasutuselevõttu tuleb lahendada palju komplikatsioone, eelkõige luua sobivad tingimused püünistaimede idanemiseks.
Eesmärk
Juhtumiuuringu eesmärk on vähendada kartuli-kiduussi esinemust kartulikasvatusel, nematotsiidide kasutamist ning suurendada saagikust ja mulla elurikkust./dd>
Ettepanekud majandamiseks
Kavatseme tutvustada sobivaid külvikordi, et suurendada mulla elurikkust ja vähendada püünistaimede majandamise kaasabil kartuli-kiduussi esinemust kartulikasvatusel.
Juhtumiuuringu edasine käik seoses hetkeseisuga
Kui leida sobivad külvikorrad ja püünistaimede majandamisviisid, suureneks mulla elurikkus tänu taimede mitmekesisusele ja väheneks pestitsiidide kasutamise vajadus. Kartuli-kiduussi esinemus väheneks ilma nematotsiidide kasutamiseta, mis vähendaks farmi kulusid ja suurendaks kartulisaaki. Kaoks nematotsiidide võimalik kahjulik toime mulla elurikkusele ning samuti väheneks mulla ja vee saastumine. Lisaks aitaks liblikõieliste kasutamine külvikorras kaasa lämmastikväetise vähendamisele ning püünistaimede muldakünd suurendada süsiniku säilitamist mullas.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024