Juhtumiuuring nr 4

Mükoriisa kasutamine kartulipõldudel, et vähendada kartuli harilikku kärna, vähendada fosforväetiste kasutamist, suurendada põllukultuuri saagikust ja mulla elurikkust

Lusitaania (Hispaania)

Milline probleem leiab lahenduse?
Kartulit tuleb kasvatada väga happelistes tingimustes (pH <5.0), selleks et vältida kartuli harilikku kärna, mida põhjustab suur orgaanilise aine sisaldus mullas. Sellistes tingimustes on fosfori kättesaadavus väga väike ja kuigi mullas leidub palju fosforit, kasutavad selle piirkonna põllumajandustootjad aastast aastasse ohtralt fosforväetist. Väga happelises mullas on mikroorganismide ja mullaloomastiku mitmekesisus enamasti vähene. Harilik kärn rikub ära kartulite välimuse, mistõttu neid saab kasutada ainult tööstuslikult, mitte otsemüügiks, mis vähendab kartuli väärtust.
Hetkeseis
Mükoriisa kasutamist kartulikasvatuses selles regioonis ei peetud oluliseks ja seni pole uuritud, kas omamaine mükoriisa aitaks suurendada kartulisaaki ja pakkuda kaitset haiguste eest.
Eesmärk
Juhtumiuuringu eesmärk on vähendada kartuli harilikku kärna kartulisaagis ja fosforväetiste kasutamist, lubada kartulit kasvatada kõrgema pH-ga, mis võimaldaks suurendada saaki ja mulla elurikkust.
Ettepanekud majandamiseks
Kavatseme kasutada mükoriisat kartulikasvatuses, et kaitsta taimi kartuli hariliku kärna eest ja suurendada fosfori omastamist taimede poolt. Võtame ka mullaproove ja teeme kindlaks püüniskultuurid, selleks et eraldada omamaised arbuskulaarsed mükoriisaliigid (AMF) sihtpõldudelt.
Juhtumiuuringu edasine käik seoses hetkeseisuga
Kartuli koloniseerimine piisava hulga mükoriisaga kaitseb kultuuri hariliku kärna eest, varustab paremini fosforiga ja võimaldab kasvatada kartulit kõrgema pH-ga mullas. Seetõttu kasvaks tootmine ja väärtus, väheneks fosfori lisamise vajadus ja suureneks mulla elurikkus.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024