Juhtumiuuring nr 5

Otsustusabisüsteemi rakendamine (kahjuriohust teavitamine), et vähendada fungitsiidide kasutamist kartuli ja nisu kasvatamisel ja nende mõju elurikkusele

Lusitaania (Hispaania)

Milline probleem leiaks lahenduse?
Selle regiooni keskkonnatingimused soodustavad kartuli ja teravilja vastuvõtlikkust seenhaigustele. Nende taimehaiguste tõrje on rajatud ohtrale ennetavale töötlemisele fungitsiididega. Rohke fungitsiididega töötlemine nõuab korduvaid masinaringe põllul, mis toob kaasa mulla paakumise ja vähendab koos fungitsiididega mulla elurikkust.
Hetkeseis
Fungitsiidide kasutamine toimub tihti kalendri järgi, kus on märgitud ära esimene pihustamine ja järgnevate sagedus, kusjuures pihustamine ei sõltu nakkusohust. Säärane süsteem on ebakohane ega võimalda põllumajandustootjatel haigust piisavalt tõrjuda. Peamiselt on säärane töötlemine majanduslikult kulukas ning tekitab negatiivse ja kuluka keskkondliku jalajälje vette, mulda ja õhku ja kõige selle tagajärjel elurikkusele.
Eesmärk
Juhtumiuuringu eesmärk on fungitsiididega töötlemise vähendamine ja haigusohu tulemusrikkam prognoos.
Ettepanekud majandamiseks
Ettepanekud võtavad arvesse fenoloogiat, aerobioloogilisi andmeid ja meteoroloogiat, et saavutada parim otsustusabisüsteem kartuli ja teravilja seenhaiguste majandamiseks.
Juhtumiuuringu edasine käik seoses hetkeseisuga
Põllumajandussüsteemide säästvaks kasutamiseks on hädavajalik tõhus prognoos patogeeni nakkusohu ennustamiseks taimedel. See aitab farmidel säästa tootmiskulusid, vähendada nii fungitsiidide ja kütuse tarbimist kui ka mulla ja ümberkaudse vee saastamist ning suurendada mulla elurikkust.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024