Juhtumiuuring nr 6

Mullaharimisstrateegiate võrdlemine, et parandada mulla kvaliteeti ja minimeerida fosforväetiste kasutamist kartulikasvatuses

Kesk-Atlandi regioon (Belgia)

Milline probleem leiaks lahenduse?
Arendatakse välja mahepõllunduslikud mullaharimisstrateegiad, mille eesmärk on ühelt poolt säästev suhtumine mullakvaliteeti ja teiselt poolt tasakaalustatud fosforisisaldus mullas.
Hetkeseis
Tundub, et mulla suure fosforisisalduse tõttu avaldab üha suurem kogus kättesaadavat fosforit (suuremal osal Flaami põllu- ja aiandusmaast) negatiivset mõju mikroobide tegevusele risosfääris. Eriti mahetootjad sõltuvad mikroobide tegevusest risosfääris taimede varustamisel toitainetega. Seetõttu peaksid mullaharimisstrateegiad võtma eesmärgiks fosfori liiasuse vältimise, vähendades orgaanilise aine välissisendit.
Eesmärk
Eesmärk on selgitada välja, kui suurel määral suudaksid uudsed mulla kvaliteeti toetavad ja lämmastikuga rikastavad strateegiad fosfori liiasust vähendada võrreldes tavamullaharimisega.
Ettepanekud majandamiseks
N:P ja C:P vahekorda laudasõnnikus saab muuta, kui kompostida laudasõnnikut koos “pruuni” materjaliga (näiteks rohuniitega looduskaitsealadelt). Kooskompostitud laudasõnniku toimet põllukultuuride saagikusele ja mulla kvaliteedile võrreldes ladustatud laudasõnnikuga hinnatakse kolmeaastase kordustega välikatse jooksul. Sama katse raames kasutatakse kolme majandamisvõtet haljasväetiskultuuride segu puhul, mida kasvatatakse põhikultuuri vahel kolmeaastase külvikorraga. See mõjutab haljasväetiskultuuride biomassi arengut, mille tagajärg on erinev süsiniku ja lämmastiku sisend, samuti tõenäoliselt erinevus põhikultuuri saagikuses ja mulla kvaliteedis.
Juhtumiuuringu edasine käik seoses hetkeseisuga
Juhtumiuuring näitlikustab parimaid meetodeid, mis suurendaksid mullaviljakust ja samal ajal minimeeriksid fosfori sisendit või tasakaalustaksid väetistoodetega mulda viidud fosfori sisendit, viies fosforit mullast välja põllult koristatud taimeosadega.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024