Lahtiütlus ja autoriõigus

Vastutust välistav klausel

See veebileht areneb pidevalt ja autorid võivad osa sellest muuta või kustutada. SoildiverAgro veebilehel kajastuv info on läbinud kvaliteedikontrolli. Samas ei saa projektiosalised tagada andmete terviklikkust, täpsust ja ajakohasust.

Euroopa Komisjon ega SoildiverAgro projekt ei võta vastutust veebis leiduvate andmete kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest. SoildiverAgro veebilehel leiduvad lingid on väljaspool projekti vastutusala.

Veebilehel ära toodud andmed ja aruanded on saadud SoildiverAgro projekti arenguetapis ja nende eest vastutavad projektiosalised. Euroopa Komisjonil vastutus puudub.

Pole välistatud, et veebilehel esineb vigu. Kui leiate mõne, võtke kindlasti ühendust projekti osapooltega, selleks et need parandada.

See on SoildiverAgro projekti veebilehe vastutust välistav klausel. Kui mõni selle osa ei ole seadusjärgne või õige, siis ei kahjusta see ühegi teise osa tõelevastavust.

 

Autoriõigus, kasutustingimused ja privaatsuseeskirjad

Euroopa SoildiverAgro projekti veebileht on SoildiverAgro projekti osa, mida rahastab Euroopa Komisjon projekti Horisont 2020 raames (lepingu number 817819), mida seetõttu kaitsevad autoriõiguse seadused. Kõigi sellel veebisaidil sisalduvate andmete, teabe ja metoodikate täielik omandiõigus ja autoriõigused on kaitstud.

SoildiverAgro projekti väljatöötamise eesmärk on uurida järele, kuidas terve rida tegureid mõjutab mulla elurikkust, aga ka kommunikatsioon, teadmiste levitamine ja uurimistulemuste kättesaadavaks tegemine. Seetõttu, kui ei ole teisiti märgitud, võib veebilehe sisu kasutada mittekaubanduslikul eesmärgil järgmistel tingimustel:

  1. Projekti materjali (andmete, info, dokumentide jne) kasutajad peaksid lisama viite autoritele või antud materjalile, samuti SoildiverAgro projektile üldiselt.
  2. Kui kasutatakse liiga palju SoildiverAgrolt saadud materjali, siis tuleb SoildiverAgrole pakkuda soovitud publikatsiooni või töö kaasautorsust. Sellisel juhul otsustavad projekti liikmed, kas nad on osalemisest huvitatud või kas nad publikatsiooni lubavad.
  3. Igasuguse SoildiverAgro viitega publikatsiooni autorid peavad saatma dokumendi koopia või viite projekti koordinaatori e-posti aadressile (davidfc@uvigo.es).

Veebist infot ammutavate kasutajate isikuandmed jäävad anonüümseks, kui kasutaja teisiti ei soovi. Postiaadressi, telefoninumbrit, faksinumbrit või e-posti aadressi ei ole lubatud turunduse otstarbel (rämpspost) kasutada.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024