Meeskond

team

SoildiverAgro, multi- ja interdistsiplinaarne konsortsium, koosneb partneritest, kes esindavad ülikoole, teaduskeskusi, ettevõtteid, mittetulundusühinguid, põllumajandustootjaid, tootjate ühendusi ja haldusorganeid ning on pädevad asjakohastes teaduslikes ja tehnilistes valdkondades, esitlemises, teadmussiirdes, teavituses, strateegianõustamises ja soovituste hankimises.

SoildiverAgro organisatsiooniline struktuur rajaneb eelmistest EL-i projektidest ammutatud teadmistele ja kogemustele. Projekti juhtimine põhineb ühisel vastutusel, ühisomandil ja heal suhtlusel. SoildiverAgro juhtimisstruktuur oli mõeldud toetama kõiki sellesse panustajaid projekti eesmärkide saavutamisel.
v