Projekti juhtimisnõukogu

Projekti juhtimismeeskond (PJM)

Projekti koordinaator

David Fernández Calviño

Vigo ülikooli taimebioloogia ja mullateaduse osakonna teadur. Tal on bakalaureusekraad põllumajanduses ja metsanduses (2001 ja 2004) ja doktorikraad mullateaduses (2008). Tema uurimisvaldkond on mulla kvaliteet, anorgaaniliste ja orgaaniliste saasteainete dünaamika ja mulla biokeemia/mikrobioloogia.

Projekti koordinaator, projekti juhtimisnõukogu liige, teadusnõukogu liige ja TP1 juht.

+34 988 368 888 | davidfc@uvigo.es

UVIGO

Projektijuht

Manuel Román

Bakalaureusekraad majanduses ja magistrikraad ärijuhtimises EOI-s ja doktoriõpe Rootsi majanduskõrgkoolis (Hanken). Tal on pikaajalised kogemused rahvusvahelise projektijuhina, ettevõtluse arendamises, muutmisjuhtimises ja innovatsiooniprotsessides. Ta asutas 2004. aastal firma Contactica ja on käesoleval ajal firma peadirektor, kes koordineerib, arendab ja teostab innovatsiooniprojekte, peamiselt traditsioonilistele tööstusharudele. Osaleb TP1-s, aidates projekti juhtida, ja TP8-s.

Manuel.roman@contactica.es

CONTACTICA

 

Piirkondlikud koordinaatorid

Vahemere lõunapiirkonna koordinaator

Raúl Zornoza

Doktorikraad keskkonnateadustes. Mulla kvaliteedi ja degradeerumise, mullabakterite mitmekesisuse, orgaanilise aine dünaamika ja mulla jätkusuutlike majandamisvõtete ekspert.

+34 868 071 130 | raul.zornoza@upct.es

UPCT

Lusitaania koordinaator

Paula Pérez Rodríguez

Mullateaduse PhD, doktorikraadiga teadlane Vigo ülikoolis. Peamine uurimisvaldkond nii orgaaniliste kui ka anorgaaniliste saaste- ja toitainete uurimine süsteemis taim-risosfäär-muld. Orgaaniliste saasteainete lagunemismehhanismid ja toitaineringe vastastikmõjud, dešifreeritud stabiilsete isotoopide fraktsioneerimise teel. Ta on tegev Soildiver Agro TP2-s, TP3-s ja TP5-s.

paulaperezr@uvigo.es

UVIGO

Kesk-Atlandi koordinaator

Lieven Waeyenberge

Vanemteadur ILVO-s, kelle erivaldkond on entomopatogeensete taimekahjuritest ümarusside molekulaardiagnostika. Sellega seoses tegi ta koostööd mitme rahvusvahelise uurimisrühmaga, aidates lahendada diagnostikaprobleeme. Paaril viimasel aastal on tema huvikeskmesse tõusnud paljundite sekveneerimine (uue põlvkonna sekveneerimismeetod), selleks et iseloomustada mulla ümarussikolooniaid. Ümarussikolooniaid peetakse ökosüsteemide seisundi täpseteks indikaatoriteks.

Projektijuhtimise ja teadusnõukogu liige, Kesk-Atlandi piirkondlik koordinaator ja TP3 juht. Lisaks tegev TP2-s, TP4-s, TP7-s ja TP8-s.

lieven.waeyenberge@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Veebileht

ILVO

Kontinentaalne koordinaator

Stefan Schrader

Stefan Schrader on Saksamaal Braunschweigis Thüneni instituudi prorektor ja mullazooloogia töörühma juht. Ta on Braunschweigi tehnikaülikoolis mullabioloogia ja mullaökoloogia professor. Tema uurimisvaldkond keskendub mullaloomastiku funktsionaalsele mitmekesisusele ja ökosüsteemiteenuste osutamisele põllumajandussüsteemides. Piirkondlik koordinaator: kontinentaalne.

TP5 juhi asetäitja

stefan.schrader@thuenen.de

Thünen Institute

Nemoraalne koordinaator

Merrit Shanskiy

Merrit Shanskiy

Doktorikraad taimekasvatuse alal, mullateaduse dotsent Eesti Maaülikooli mullateaduse õppetoolis. Peamised uurimisvaldkonnad on seotud mullateaduse ja mulla mitmekesisusega, taimede ja mulla koostoimega. EMÜ vastutav teadur SoildiverAgro projektis, TP2 juht ja tegev mitmes TP-s.

+372 731 3545 | merrit.shanskiy@emu.ee

EULS

Coordinadora da rexión Boreal

Krista Peltoniemi

Doktorikraadiga vanemteadur Krista Peltoniemi tegeleb mulla mikrobioomidega. Ta on uurinud mulla mikroobikooslusi (seened, bakterid, aktinobaktereid, metanogeensed arhed ja metanotroopsed bakterid), nende keskkonnamuutuste järgset mitmekesisust ja suhteid erinevates keskkondades. Projektides on tema põhiülesanne toimida Boreaalregiooni piirkondliku koordinaatorina kõigi Soome partnerite nimel, mis on Luke, Petla ja Tyynelä farm. Ta on tegev kõigis TP-des ja tema pädevust kasutatakse TP3-s ja TP5-s metsa mikrobioloogilises analüüsis.

Boreaalregiooni piirkondlik koordinaator, TP3 koordinaatori asetäitja.

+358 29 532 5585 | krista.peltoniemi@luke.fi

LUKE

 

Teised PJM-i liikmed

Teabevahetuse, teavituse ja kasutusstrateegia koordinaator

Tamara Rodríguez Silva

Ajakirjanduse bakalaureusekraad San Pablo ülikoolist (CEU, Madrid, Hispaania), audiovisuaalse kommunikatsiooni kraadiõppe tunnistus, patentide, kaubamärkide, autoriõiguste ja konkurentsi kraadiõppe tunnistus, mõlemad Santiago de Compostela ülikoolist (USC, Hispaania).

Ettevõttesuhtluse magistrikraad La Coruña ülikoolist (UDC, Hispaania) ja ettevõtete säästva arengu ja sotsiaalse vastutustunde magistrikraad riiklikust kaugõppeülikoolist ja Jaume I Castellóni ülikoolist (UNED ja UJI, Hispaania). Litsentsitud Globaalse Aruandlusalgatuse poolt vastavalt G4 juhistele.

Ta on teabevahetuse, innovatsiooni ja säästva arengu spetsialist, kellel on üle kümne aasta pikkune kogemus ettevõtluse ja kultuuri ning Euroopa avalik-õiguslike ja erafondide alal, rõhuasetusega VKE-de arengul.

Enne FEUGA-ga ühinemist 2019. aasta septembris töötas Tamara mitmes meediaagentuuris, viimastel aastatel ACIS-es (Galicia teadmiste ja tervishoiu innovatsiooni agentuur). Ta on ANIS-e liige (tervishoiule keskendunud ajakirjanike liit Hispaanias).

Euroopa projektijuht FEUGA-s.
.
+34 608 025 546 | trodriguez@feuga.es

FEUGA

Teabehalduse juht

Nuria Rodríguez Aubó

Tehnoloogiasiirde juht EL-i programmides FEUGAS. Bakalaureusekraad matemaatikas ja ehitusinseneri kraad taastuvenergias, kogemused suurandmete analüüsis, mis põhinevad eelmises töökohas Gas Naturalis energianõudluse prognooside närvivõrkude modelleerimisel. Lisaks on tal üle kümne aasta pikkused kogemused Euroopa projektide ettevalmistamisel ja juhtimisel, rõhuasetusega koordineerimis- ja toetusmeetmetel ning teadus- ja arendustegevuse ettevalmistamisel, kaasa arvatud osapoolte ja lõppkasutajate kaasamine, mitut osapoolt hõlmavad meetmed, avaliku menetlusega projekteerimine ja juhtimine, samuti teadusuuringute ja innovatsiooni vastutustundlikkuse perspektiivne rakendamine. Sel alal on ta tegutsenud alates 2007. aastast enam kui 20 Euroopa projektis.

+34 672 033 111 | nrodriguez@feuga.es

FEUGA

Teavitusjuht

Ánxela Montero

Lõpetanud Santiago de Compostela ülikoolis ärijuhtimise eriala. Tal on teadmussiirdega töötamisel üle kahekümne viie aasta kogemused ja ta on FEUGA teadusuuringute tulemuste siirde büroo direktor. Käesoleval ajal tegeleb ta H2020 haldus- ja finantsjuhtimisega, Interreg Europe’i ja Erasmuse projektidega. Ta edendab ja valmistab ette ka piirkondlike ja riiklikke projekte, eriti neid, mis on seotud põllumajandustoiduainete ja metsandusega seotud töörühmade tegevusega, ning koordineerib ja korraldab teabevahetust, innovatsiooni ja teadmussiiret. Varem töötas ta Vigos FEUGA piirkondliku direktorina ja sihtasutuse tehnoloogiasiirde edendamise osakonna direktor, koordineerides ülikooli-ettevõtte juhtimist ning käivitades ja teostades projekte ja algatusi kolme Galicia ülikooli teadustulemuste levitamiseks. Ta juhtis ka varasemaid Euroopa Liidu raamistiku programme, milles ta ka osales.

Projektijuht FEUGAS.

+34 669 166 618 | amontero@feuga.es

FEUGA

Haldusjuht

Nuria Valdés

Bakalaureusekraad keskkonnateadustes, lisaks pikaaegsed keskkonnanõustamise kogemused. On osalenud mitmes keskkonna- ning teadus- ja arendustöö alases projektis (H2020) riiklikult ja rahvusvaheliselt, hallates majandus- ja inimressursse, tähtaegu, administratiivülesandeid ning saavutades eesmärke, mis põhinevad tulemuslikkuse põhinäitajatel (BSC- metodoloogia). Tegev TP-des 1 ja 8.

nuria.valdes@contactica.es

CONTACTICA

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024