Teadusnõukogu

Projekti teaduskoordinaator

María Jesús Iglesias Briones

Maria J. I. Briones (bioloogiateaduste doktor) on käesoleval ajal Hispaanias Vigo ülikoolis loomabioloogia professor Tema erihuvi on mullaloomastiku funktsionaalne roll maismaaökosüsteemides kliimamuutuse kontekstis. Eriti on ta püüdnud kvantifitseerida muutusi mulla elurikkuses ja nende võimalikke tagajärgi ökosüsteemiteenustele (näit. säästev taimekasvatus, mulla süsinikusidumine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hüdroloogiline regulatsioon). Selle saavutamiseks on Maria Briones töötanud välja mullaorganismide taksonoomia ja ökoloogia töökindla teadusprofiili.

mbriones@uvigo.es

UVIGO

WP1 juht

David Fernández Calviño

Vigo ülikooli taimebioloogia ja mullateaduse osakonna teadur. Tal on bakalaureusekraad põllumajanduses ja metsanduses (2001 ja 2004) ja doktorikraad mullateadustes (2008). Tema uurimisvaldkonnad on mulla kvaliteet, anorgaaniliste ja orgaaniliste saastajate dünaamika ja mulla biokeemia/mikrobioloogia.

Projekti koordinaator, projekti juhtimisnõukogu liige, teadusnõukogu liige ja TP1 juht.

+34 988 368 888 | davidfc@uvigo.es

UVIGO

WP1 juhi asetäitja

Manuel Román

Bakalaureusekraad majanduses ja magistrikraad ärijuhtimises EOI-s ja doktoriõpe Rootsi majanduskõrgkoolis (Hanken). Tal on pikaajalised kogemused rahvusvahelise projektijuhina, ettevõtluse arendamises, muutmisjuhtimises ja innovatsiooniprotsessides. Ta asutas 2004. aastal firma CONTACTICA ja on käesoleval ajal firma peadirektor, kes koordineerib, arendab ja teostab innovatsiooniprojekte, peamiselt traditsioonilistele tööstusharudele. Osaleb TP1-s, aidates projekti juhtida, ja TP8-s.

manuel.roman@contactica.es

CONTACTICA

WP2 juht

Merrit Shanskiy

Merrit Shanskiy

Doktorikraad taimekasvatuse alal, mullateaduse dotsent Eesti Maaülikooli mullateaduse õppetoolis. Peamised uurimisvaldkonnad on seotud mullateaduse ja mulla mitmekesisusega, taimede ja mulla koostoimega. EMÜ vastutav teadur SoildiverAgro projektis, TP2 juht ja tegev mitmes TP-s.

+372 731 3545 | merrit.shanskiy@emu.ee

EULS

WP2 juhi asetäitja

Flora Alonso Vega

Bakalaureuse- ja doktorikraad bioloogias. Vigo ülikooli taime- ja mullateaduse osakonna koosseisuline lektor. Teadustöö kogemus mullaressursside hindamisest keskendub põhiliselt mulla raskemetallidega saastatusele, kättesaadavusele, fraktsioneerimisele ja koostisele.

+34 988 387 070 | florav@uvigo.es

UVIGO

WP3 juht

Lieven Waeyenberge

Vanemteadur ILVO-s, kelle erivaldkond on entomopatogeensete taimekahjuritest ümarusside molekulaardiagnostika. Sellega seoses tegi ta koostööd mitme rahvusvahelise uurimisrühmaga, aidates lahendada diagnostikaprobleeme. Paaril viimasel aastal on tema huvikeskmesse tõusnud paljundite sekveneerimine (uue põlvkonna sekveneerimismeetod), selleks et iseloomustada mulla ümarussikolooniaid.

Ümarussikolooniaid peetakse ökosüsteemide seisundi täpseteks indikaatoriteks.
Projektijuhtimise ja teadusnõukogu liige, Kesk-Atlandi piirkondlik koordinaator ja TP3 juht. Lisaks tegev TP2-s, TP4-s, TP7-s ja TP8-s.

lieven.waeyenberge@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Veebileht

ILVO

WP3 juhi asetäitja

Krista Peltoniemi

krista luke

Doktorikraadiga vanemteadur Krista Peltoniemi tegeleb mulla mikrobioomidega. Ta on uurinud mulla mikroobikooslusi (seened, bakterid, aktinobaktereid, metanogeensed arhed ja metanotroopsed bakterid), nende keskkonnamuutuste järgset mitmekesisust ja suhteid erinevates keskkondades. Projektides on tema põhiülesanne toimida Boreaalregiooni piirkondliku koordinaatorina kõigi Soome partnerite nimel, mis on Luke, Petla ja Tyynelä farm. Ta on tegev kõigis TP-des ja tema pädevust kasutatakse TP3-s ja TP5-s metsa mikrobioloogilises analüüsis.

Boreaalregiooni piirkondlik koordinaator, TP3 koordinaatori asetäitja.

+358 29 532 5585 | krista.peltoniemi@luke.fi

LUKE

WP4 juht

Kristian Koefoed Brandt

Doktorikraadiga dotsent ja Kopenhaageni ülikooli keskkonna mikrobioloogiauuringute töörühma juht. Teadustöö eesmärk on selgitada, mõista ja ära kasutada mikroobide-saasteainete koosmõju ning mikroorganismide ja nende keskkonna põhilist koosmõju. UCPH vastutav teadlane SoildiverAgro projektis, TP4 juht ja tegev enamikus TP-des.

+45 35 33 26 12 | kkb@plen.ku.dk

UCPH

WP4 juhi asetäitja

Jane Debode

Taimepatoloog biotehnoloogia – põllumajanduse doktorikraadiga (Genti ülikool, 2005). Käesoleval ajal on ta vanemteadur ILVO taimeteaduste osakonnas ja keskendub mulla mikrobioloogia uurimisele seoses taimetervisega ja mulla kaudu levivate haiguste integreeritud taimekaitset. Ta oskab kasutada mulla mikrobioloogia uurimiseks mitmeid meetodeid, kaasa arvatud fosfolipiidsete rasvhapete analüüs (PLFA) ja molekulaarmeetodid (DNA metabarkodeerimine, kvantitatiivne polümeraasi ahelreaktsioon qPCR, …).

Projekti teadusnõukogu liige ja tegev TP4-s ja TP8-s.

jane.debode@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Veebileht

ILVO

WP5 juht

Silvia Martínez

Silvia Martínez on UPCT professor. Agronoomiadoktor. Uurimistöö fookuses on orgaaniliste ja tööstusjäätmete väärtustamine, saastunud paikkondade keskkonna tervendamine, kasutades fütoremediatsiooni, reoveepuhasteid (tehismärgalad) ja säästvat mulla majandamist.

TP5 koordinaator.

+34 968 327 064 | silvia.martinez@upct.es

UPCT

WP5 juhi asetäitja

Stefan Schrader

Stefan Schrader on Saksamaal Braunschweigis Thüneni instituudi prorektor ja mullazooloogia töörühma juht. Ta on Braunschweigi tehnikaülikoolis mullabioloogia ja mullaökoloogia professor. Tema uurimisvaldkond keskendub mullaloomastiku funktsionaalsele mitmekesisusele ja ökosüsteemiteenuste osutamisele põllumajandussüsteemides. Piirkondlik koordinaator: kontinentaalne.

TP5 juhi asetäitja

stefan.schrader@thuenen.de

Thünen Institute

WP6 juht

Eija Pouta

Professor Eija Poutal on laialdased kogemused avalike hüvede väärtuse uurimisel. Avalikud hüved hõlmavad põllumajandusmaastikku, elurikkust ja loodushoiust tulenevat kasu. Ta on avaldanud üle 60 eelretsenseeritud artikli peamistes ressursimajandust ja planeerimist käsitlevates ajakirjades, mis keskenduvad põhiliselt turuvälisele hindamisele. Ta juhatab TP6 ja aitab analüüsida mulla elurikkuse parandamise kulusid ja tulusid majanduslikus mõttes, samuti põllumajandustootjate käitumist.

+358 50 343 9834 | eija.pouta@luke.fi

LUKE

WP6 juhi asetäitja

Martin Banse

Martin Banse on Saksamaal Braunschweigis Thüneni turuanalüüsi instituudi direktor. Martin Bansel on üle kahekümne aastased põllumajandusstrateegia ja rahvusvahelise kaubanduse alased kogemused. Ta on tegelnud põhjalikult põllumajandussektori analüüsi ja kvantitatiivse modelleerimisega ja vilunud töötama osalise ja üldise tasakaalu mudelitega eriti biomajanduses, rahvusvahelises kaubanduses ja põllumajandusstrateegiates.

TP6 juhi asetäitja

martin.banse@thuenen.de

Thünen Institute

WP7 juht

Juan Carlos Nóvoa Muñoz

Juan Carlos Nóvoa Muñoz on loodusteaduste teaduskonna dotsent (UVIGO). Tema teadusuuringud keskenduvad mullafunktsioonide muutumise hindamisele, eriti nende füüsikalis-keemilistele omadustele, mis on inimtegevuse intensiivistumise tagajärg ja põhjustab mulla saastumist raskemetallidega, putukamürkidega, uute saasteainetega jne. SoildiverAgros on ta tegev erinevate ülesannetega TP7-s ja TP8-s.

+34 988 387 070 | edjuanca@uvigo.es

UVIGO

WP7 juhi asetäitja

Javier Calatrava

Põllumajandusökonoomika ja agraarpoliitika professor UPCT-s. Uurinud põllumajandusökonoomikat, ressursi- ja keskkonnamajandust, keskendunud põhiliselt veemajandusele ja mullakaitsele.

TP7 koordinaatori asetäitja ja vastutav TP2, TP6 ja TP7 projektide eest.

https://personas.upct.es/perfil/j.calatrava

UPCT

WP8 juht

Tamara Rodríguez Silva

Ajakirjanduse bakalaureusekraad San Pablo ülikoolist (CEU, Madrid, Hispaania), audiovisuaalse kommunikatsiooni kraadiõppe tunnistus, patentide, kaubamärkide, autoriõiguste ja konkurentsi kraadiõppe tunnistus, mõlemad Santiago de Compostela ülikoolist (USC, Hispaania).

Ettevõttesuhtluse magistrikraad La Coruña ülikoolist (UDC, Hispaania) ja ettevõtete säästva arengu ja sotsiaalse vastutustunde magistrikraad riiklikust kaugõppeülikoolist ja Jaume I Castellóni ülikoolist (UNED ja UJI, Hispaania). Litsentsitud Globaalse Aruandlusalgatuse poolt vastavalt G4 juhistele.

Ta on teabevahetuse, innovatsiooni ja säästva arengu spetsialist, kellel on üle kümne aasta pikkune kogemus ettevõtluse ja kultuuri ning Euroopa avalik-õiguslike ja erafondide alal, rõhuasetusega VKE-de arengul.

Enne FEUGA-ga ühinemist 2019. aasta septembris töötas Tamara mitmes meediaagentuuris, viimastel aastatel ACIS-es (Galicia teadmiste ja tervishoiu innovatsiooni agentuur). Ta on ANIS-e liige (tervishoiule keskendunud ajakirjanike liit Hispaanias).

Euroopa projektijuht FEUGA-s.

+34 608 025 546 | trodriguez@feuga.es

FEUGA

WP8 juhi asetäitja

Nuria Valdés

Bakalaureusekraad keskkonnateadustes, lisaks pikaaegsed keskkonnanõustamise kogemused. On osalenud mitmes keskkonna- ning teadus- ja arendustöö alases projektis (H2020) riiklikult ja rahvusvaheliselt, hallates majandus- ja inimressursse, tähtaegu, administratiivülesandeid ning saavutades eesmärke, mis põhinevad tulemuslikkuse põhinäitajatel (BSC- metodoloogia). Tegev TP-des 1 ja 8.

nuria.valdes@contactica.es

CONTACTICA

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024