Rahastamine

Rahastamine

funding

“Horisont 2020”

SoildiverAgrot rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmi “Horisont 2020” raames. Stipendiumilepingu number on 817819: 6999888.75 €.

 

Projektiinfo

Teadusvaldkond

  • loodusteadused/bioteadused /ökoloogia/ökosüsteemid
  • põllumajandusteadused/põllumajandus, metsandus ja kalandus

Konkursikutse

H2020-SFS-2018-2

Rahastamiskava

RIA – Teadus- ja innovatsioonimeetmed

 

Lisainfo

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024