Tööpakett nr 2

Tööpakett nr 2 (TP2): teha kindlaks Euroopa põllumajanduslike viljelussüsteemide ja andmekaeve peamised kitsaskohad.


Juht: EESTI MAAULIKOOL (Eesti) M. Shanskiy

Projektijuhti asetäitja: UNIVERSIDADE DE VIGO (Hispaania)

TP2 on seotud erinevates Euroopa viljelussüsteemides tegutsejate peamise põllumajandusliku probleemistiku kindlaks tegemise ja dokumenteerimisega, kasutades selleks erialakirjanduse ülevaateid ja lõppkasutajate vajaduste uuringuid ning võimalikke alternatiivseid majandamisviise, mis hõlmavad mulla elurikkuse suurendamist ja ökosüsteemiteenuste kättesaadavust.

See järgib paljusid osalisi kaasavat lähenemist kooskõlas TP8 eesmärkidega.

Erieesmärgid on:

  • Lõpetatud ja käimasolevate projektide andmete kogumine, kasutades andmebaase ja teaduskirjandust, selleks et teha kindlaks peamised raskused, mis on seotud Euroopa põllumajandussüsteemide ja valitud põllukultuuride mulla elurikkusega.
  • Teha kindlaks Euroopa põllumajanduse peamised agronoomiaprobleemid, samuti lõppkasutajate vajadused, mida saab rahuldada mulla elurikkuse suurendamise ja majandamise abil.
  • Teha kindlaks erinevate viljelussüsteemide tugevus, võimalused, piiratus ja puudused mulla elurikkust suurendava põllumajandustootmise integreerimisel.
  • Teha kindlaks, millised muutused põllumajandustootmises ja –strateegias aitaksid lahendada avastatud probleeme mulla elurikkuse suurendamiseks Euroopa Liidu tasandil.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024