Tööpakett nr 4

Tööpakett nr 4 (TP4): Parimad mulla elurikkuse hindamise vahendid


Juht: UNIVERSIDADE DE COPENHAGUE (Taani) K.K. Brandt

Juhti asetäitja: EV-ILVO (Belgia)

Eesmärk on aidata kaasa mulla elurikkuse hindamise protokollide väljatöötamisele.

Erieesmärgid on:

  • Rakendada ja edasi optimeerida uudset suure läbilaskevõimega kvantitatiivset polümeraasi ahelreaktsiooni kiipi (HT-qPCR) 64 süsiniku, lämmastiku, fosfori ja väävli biogeokeemilisele aineringele olulise mullamikroobi funktsionaalse geeni üheaegseks kvantifitseerimiseks.
  • Rakendada ja edasi optimeerida katseid määrata mullas nematoodide mitmekesisust, kasutades molekulaarmeetodit (geenipaneeli sekveneerimisel põhinev DNA metajärjestus).
  • Optimeerida FTIR-spektroskoopial põhinevat kemomeetrilist lähenemist mulla elurikkuse muutuste suure läbilaskevõimega seireks.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024