Tööpakett nr 5

Tööpakett nr 5 (TP5): mulla elurikkuse mõju taimekasvatusele ja teistele ökosüsteemiteenustele


Juht: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA (Hispaania). S. Martínez Martínez.

Juhi asetäitja: Thünen-Institute (Saksamaa)

TP5 eesmärk on aidata teaduslikult mõista säästva mullaharimise ja säästvate maaviljelussüsteemide mõju mulla elurikkuse suurendamisele ja sellele, kuidas see on seotud taimekasvatusega (saagikuse ja kvaliteedi) ning teiste ökosüsteemiteenustega nagu mullaviljakus ja süsiniku sidumine erinevates pedoklimaatilistes regioonides.

Selle TP eesmärk on ka pakkuda tööstusuuendusi, testides uusi taimekasvu edendavaid mullaorganismidel põhinevaid tooteid, selleks et vähendada põllukultuuride väetamist ning soodustada mullaorganismide kaasabil taimede kasvu ja arengut.

Konkreetsemalt on selle TP eesmärk hinnata, kuidas mulla elurikkust soodustavad viljelussüsteemid:

  • Suurendavad tõhusalt mikroobide geneetilist ja funktsionaalset mitmekesisust ja vähendavad mulla kaudu levivaid haigusi.
  • Suurendavad tõhusalt bioregulaatorite (nematoodide) mitmekesisust ja toimivad ökosüsteemi kujundajana (vihmaussid).
  • Parandavad taimede kasvu ja saagikust ning vähendavad kahjurite/haiguste esinemist.
  • Parandavad põllukultuuride kvaliteeti ja toiteomadusi.
  • Parandavad mullaviljakust, säilitades mullas toitaineid, vältides nende mullast leostumist, suurendades taimkatet ja vähendades sel viisil mulla erosiooni,.
  • Parandavad mulla struktuuri ja kvaliteeti, suurendavad mulla süsinikusidumist, soodustavad mulla looduslikke funktsioone ja edendavad stabiilsete kogumite teket, mis aitavad kaasa maapinna niisutamisele, taimede juurdumisele ja mulla veemahutavusele
  • Optimeerivad agrokeemiatoodete ja põlluharimise kasutamist.
  • Vähendavad kasvuhoonegaaside heiteid.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024