Tööpakett nr 7

Tööpakett nr 7 (TP7): säästva taimekasvatuse strateegiate ja vahendite väljatöötamine


Juht: UNIVERSIDADE DE VIGO (Hispaania)
J.C. Nóvoa Muñoz

Juhi asetäitja: UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DE CARTAGENA (Hispaania)

TP7 peaeesmärk on analüüsida kõiki projekti väljundeid tervikuna, selleks et teha kindlaks, kuidas lasta praktikutel SoildiverAgro tulemustest kasu saada ja kuidas neid lülitada Euroopa strateegiatesse.

Erieesmärgid on:

  • Määrata kindlaks elurikkuse tegevuseesmärgid põllult regionaaltasandile.
  • Töötada välja parimad viljelussüsteemid ning põllumajandustavade juhised ja vahendid.
  • Esitada soovitusi Euroopa Liidu põllumajandus- ja keskkonnapoliitika ajakohastamiseks selleks et parendada mulla elurikkust.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024