Tööpakett nr 8

Tööpakett nr 8 (TP8): suhtlus, teavitus, kasutus ja osapoolte kaasamine


Juht: FEUGA (Hispaania). Tamara Rodríguez

Juhi asetäitja: CONTACTICA S.L. (Hispaania)

Põhieesmärk on tagada sujuv ja tõhus suhtlus projekti meeskonnaga, teadmuse edastamine, kohandatud info kättesaadavaks tegemine ja sobiv kasutusstrateegia. Osalus ja dialoog osapoolte ning teiste suhtlusvõrkudega on väga oluline ja järgib mitme osalejaga lähenemisviisi.

Erieesmärgid on:

  • Määrata kindlaks projekti suhtlusstrateegia, seda rakendada ja hinnata.
  • Luua SoildiverAgro koduleht, mis oleks peamine ühenduslüli projekti ja selle sihtrühma vahel (kõik osapooled ja laiem üldsus).
  • Teha kindlaks võimalikud osapooled SoildiverAgros, edendades ja algatades spetsiifilisi nõustamisi nende osaluseks ja vajalike sisendite kogumiseks, et nende vajadusi paremini rahuldada.
  • Määrata kindlaks kohandatud ja tõhus kasutus- ja levitusstrateegia projekti kestel ja selle lõppedes, tagades selle vastavuse kasutusnõuete ja intellektuaalomandi õigustega seotud korraga.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024