Partnerid

SoildiverAgro konsortsium hõlmab 22 partnerit seitsmest Euroopa Liidu riigist.


Ülikoolid

 


 

Teaduskeskused

 


 

Ettevõtted

 


 

Mittetulundusühingud

 


 

Farmid

 


 

Põllumajandustootjate ühendused

 


 

Riiklikud haldusorganid

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024