ASAJA

ASAJA logo

Alates 1982. aastast on ASAJA töötanud põllumajandusorganisatsioonina, mis kaitseb oma partnerite majanduslikke ja professionaalseid huve ning piirkonna põllumajandussektori huve tervikuna. Organisatsiooni eesmärkide hulgas on põllumajandustootjate, karjakasvatajate ja agrofirmade esindamine ja huvide kaitsmine, ettevõtjate, põllumajandustootjate ja nende töövõtjate koolitamine, toetusavalduste läbivaatamine, kollektiivlepingute sõlmimine põllumajanduses, metsanduses ja karjakasvatuses, osalemine piirkondliku, riikliku ja Euroopa tasandi ümarlaudadel ja foorumitel, partneritele õigusabi osutamine ja kõigi vajalike teenuste pakkumine partnerite ja piirkonna põllumajandussektori sotsiaalmajanduslikuks arenguks.

Veebileht

 

Alfonso Gálvez Caravava

Teaduskraad õigusteaduses ja ASAJA peasekretär Murcia piirkonnas. Tsitrusetootja, kes esindab põllumajandustootjate, karjakasvatajate ja põllumajandusettevõtete huve. Murcia piirkondliku valitsuse nõuandekogude liige: põllumajanduse kutseorganisatsioonide nõuandekogu, piirkondlik veenõukogu, Murcia põllumajandus- ja toiduaineuuringute instituudi (IMIDA) nõukogu ning majandus- ja sotsiaalnõukogu (CESRM). Segura hüdrograafiakonföderatsiooni pädevate asutuste nõuandekomitee liige. Arvukate agrotoidu innovaatikat, tehnoloogiasiiret, põllumajanduskoolitust ja mahepõllundust käsitlevate projektide direktor ja koordinaator.

+34 639 636 443 | agalvez@asajamurcia.com

 

Fuensanta López Bastida

Põllumajandusinsener UMH-is, vastutav ASAJA Murcia tehnikaosakonna eest alates 2008. Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP), noortalunike äriplaanide, maaelu arengumeetmete ekspert. Sektori tehnoloogiasiirde koostööprogrammide haldus, õppematerjalide koostamine, erinevate H2020 projektide koostöö edendamine, autonoomsete tegevusrühmade tehnikaspetsialist.

Vastutab ASAJAS TP3 ja TP5 teostamise eest (katsed Murcia piirkonnas, Lõuna-Vahemere regioon). TP8 järelmid.

+34 695 183 641 | tecnicoagricola@asajamurcia.com

 

Elizabeth Torrecillas Gracia

Vanemtehnik haldus- ja finantsalal. ASAJA Murcia majandusosakonna juhataja. Euroopa sotsiaalfondi, Euroopa H2020 projektide, piirkondliku tööhõive- ja koolitusteenuste, vee-, põllumajandus-, karjakasvatus- ja kalandusministeeriumi ekspert. Projektide, auditite, tootmis- ja õppematerjalide, juhendite ja hinnangute ettevalmistamine.

Haldus, raamatupidamine ja finantsjuhtimine projektis (TP1). Tegev ka TP7-s ja TP8-s.

+34 605 783 716 |administra@asajamurcia.com

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024