Contactica

Contactica

 
CONTACTICA (CTA) on eraomanduslik innovatsiooni alane konsultatsioonifirma, mis juhendab ja juhib alates 2009. aastast innovatsiooniprotsesse seoses uute toodete arendamisega. CTA korraldab olelusringi hindamist (LCA), olelusringi kulude analüüsi (LCC) ja sotsiaalse olelusringi (S-LCA) hindamist ning ühendab need olelusringi jätkusuutlikkuse hindamiseks (LCSA), et hõlmata jätkusuutlikkuse kõik kolm mõõdet üheks tervikuks.

Veebileht

 

Manuel Román

Bakalaureusekraad majanduses ja magistrikraad ärijuhtimises EOI-s ja doktoriõpe Rootsi majanduskõrgkoolis (Hanken). Tal on pikaajalised kogemused rahvusvahelise projektijuhina, ettevõtluse arendamises, muutmisjuhtimises ja innovatsiooniprotsessides. Ta asutas 2004. aastal firma CONTACTICA ja on käesoleval ajal firma peadirektor, kes koordineerib, arendab ja teostab innovatsiooniprojekte, peamiselt traditsioonilistele tööstusharudele. Osaleb TP1-s, aidates projekti juhtida, ja TP8-s.

manuel.roman@contactica.es

 

Carolina Alfonsín

Carolina Alfonsín on omandanud LCA kogemused tänu osalemisele mitmel rahvusvahelisel kursusel ja konverentsil, kaasa arvatud teaduslähetus Belgias Genti ülikoolis. Lisaks on ta kaitsnud doktoritööd õhusaaste tõrgetehnoloogia LCA-st. Sel perioodil avaldas ta mitu teaduslikku uurimust rahvusvahelistes teadusajakirjades ja tegi kaastööd LCA metodoloogiliseks parendamiseks. Tegev TP6-s ja TP8-s.

c.alfonsin@contactica.es

 

Nuria Valdés

Bakalaureusekraad keskkonnateadustes, lisaks pikaaegsed keskkonnanõustamise kogemused. On osalenud mitmes keskkonna- ning teadus- ja arendustöö alases projektis (H2020) riiklikult ja rahvusvaheliselt, hallates majandus- ja inimressursse, tähtaegu, administratiivülesandeid ning saavutades eesmärke, mis põhinevad tulemuslikkuse põhinäitajatel (BSC- metodoloogia). Tegev TP1-s ja TP8-s.

nuria.valdes@contactica.es

 

Ricardo Méndez

Materjalitehnik, kes on suunanud oma isikliku karjääri jätkusuutlikkuse, taaskasutuse ja eriti olelusringi hindamise teenistusse. Ta on osalenud mitmel Euroopa ja rahvusvahelisel üritusel, nagu idufirmade väljaõppekeskus ning tooraine ja ringmajanduse väljakutse, arendanud oma teadus- ja ärioskusi. Käesoleval ajal on ta LCA ekspert Contacticas, kus ta analüüsib innovaatiliste protsesside ja toodete keskkonnatoimet. Tegev TP6-s.

ricardo.mendez@contactica.es

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024