Eesti Maaülikooli (EULS)

Eesti Maaülikooli missioon on tagada loodusressursside säästvat kasutamist ja soodustada maaelu arengut. Eesti Maaülikool (IAES) on ainus ülikool Eestis, mille prioriteedid akadeemilises ja teadustegevuses võimaldavad inimühiskonna eksisteerimiseks vajalike loodusressursside säästvat arendamist, samuti looduspärandi ja elupaikade säilimist.

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut vastutab teadus- ja arendustöö eest, samuti ülikoolitasemel hariduse eest taimekasvatuse ja taimebioloogia, aianduse, taimetervise ja agrokeemia, maastikuökoloogia ja –majandamise, maastikuarhitektuuri, elurikkuse ja rakendusliku hüdrobioloogia alal Eestis.

Majandus- ja sotsiaalinstituudist on kujunenud Eesti õppe- ja teaduskeskus, mis tegeleb maaelu majanduslikku arengut ja maaelu sotsiaalseid probleeme käsitlevate teemadega.

Veebileht

 

Kaire Loit

Magistrikraad aianduses ja käesoleval ajal doktorantuuris Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudis. Teadustöö hõlmab taimepatoloogiat, peremeesorganismi-seene interaktsiooni ja mulla agroökoloogiat. Peamine uurimisteema on kultivarile omane mõju kartuli juure- ja risosfääri seente mitmekesisusele.

Kaire on tegev TP2-s, TP3-s ja vajadusel ka teistes TP-des.

+ 372 5664 2423 | Kaire.loit@emu.ee

 

Anne Poder

Maamajanduse ökonoomika PhD. Teadlane keskendub põllumajanduse, maaettevõtluse ja maaelu arendamise majanduslikele ja sotsioloogilistele aspektidele ning kvantitatiivse ja kvalitatiivse lähenemise sotsiaalmajanduslikule hindamisele.

Anne osaleb TP6-s.

anne.poder@emu.ee

 

Marian Põldmets

Käesoleval ajal õpib Eesti Maaülikooli aianduse eriala magistrantuuris.

Marian on tegev TP2-s ja TP3-s ja vajadusel ka teistes TP-des.

marian.poldmets@emu.ee

 

Mari Ivask

PhD ökoloogias, Eesti Maaülikooli peaspetsialist. Peamine uurimisvaldkond on mullas elavad selgrootud looduslikus ja antropogeenses elukohas, kaasa arvatud põllu- ja rohumaa. Teadustegevus keskendub suhetele, protsessidele ja vastastikusele toimele mullaelustikuga seotud ökosüsteemides. Projektis teeb kaastööd TP3-s, TP5-s ja TP6-s.

+372 5164546 | Mari.ivask@ttu.ee

 

Merrit Shanskiy

Merrit Shanskiy
Doktorikraad taimekasvatuses, mullateaduse dotsent Eesti Maaülikoolis mullateaduse õppetoolis. Peamised uurimisvaldkonnad on seotud mullateaduse ja mulla elurikkusega, taimede ja mulla vastastikuse toimega. EMÜ-s SoildiverAgro projekti vastutav täitja, TP2 juht ja seotud mitme TP-ga.

+372 731 3545 | merrit.shanskiy@emu.ee

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024