Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA)

Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA) on eraõiguslik mittetulunduslik sihtasutus, mis asub Galicias (Loode-Hispaania) ja millel on üle kolmekümne aasta kogemusi tehnoloogiasiirde edendamisel ülikooli, tööstuse ja ühiskonna vahel. FEUGA toimib kui Galicia kolme riikliku ülikooli (Santiago de Compostela ülikooli, A Coruña ülikooli ja Vigo ülikooli) teadmussiirde talitus ning teeb Hispaania selles piirkonnas koostööd enam kui 600 uurimisrühma ja 200 firmaga.

Meie teenuste kvaliteedi ja edu on taganud kaks tegurit: meie interdistsiplinaarse töötajaskonna suur pühendumus ja asjatundlikkus ning meie positsioon Euroopas. Meie töötajaskonnas, mis koosneb enam kui kahekümnest üksteist täiendavate erialade professionaalist, on esindatud insenerid, füüsikud, matemaatikud, ajakirjanikud, politoloogid ning finants- ja intellektuaalomandi eksperdid ja meil on üle kümne aasta kogemusi Euroopa Liidu projektides osalemisel. Meie asukoht on Hispaanias (Santiago de Compostela, Vigo ja A Coruña) ja Brüsselis.

Veebileht

 

Tamara Rodríguez Silva

Ajakirjanduse bakalaureusekraad San Pablo ülikoolist (CEU, Madrid, Hispaania), audiovisuaalse kommunikatsiooni kraadiõppe tunnistus, patentide, kaubamärkide, autoriõiguste ja konkurentsi kraadiõppe tunnistus, mõlemad Santiago de Compostela ülikoolist (USC, Hispaania).

Ettevõttesuhtluse magistrikraad La Coruña ülikoolist (UDC, Hispaania) ja ettevõtete säästva arengu ja sotsiaalse vastutustunde magistrikraad riiklikust kaugõppeülikoolist ja Jaume I Castellóni ülikoolist (UNED ja UJI, Hispaania). Litsentsitud Globaalse Aruandlusalgatuse poolt vastavalt G4 juhistele.

Ta on teabevahetuse, innovatsiooni ja säästva arengu spetsialist, kellel on üle kümne aasta pikkune kogemus ettevõtluse ja kultuuri ning Euroopa avalik-õiguslike ja erafondide alal, rõhuasetusega VKE-de arengul.

Enne FEUGA-ga ühinemist 2019. aasta septembris töötas Tamara mitmes meediaagentuuris, viimastel aastatel ACIS-es (Galicia teadmiste ja tervishoiu innovatsiooni agentuur). Ta on ANIS-e liige (tervishoiule keskendunud ajakirjanike liit Hispaanias).

Euroopa projektijuht FEUGA-s.

+34 608 025 546 | trodriguez@feuga.es

 

Nuria Rodríguez Aubó

Tehnoloogiasiirde juht EL-i programmides FEUGA-s. Bakalaureusekraad matemaatikas ja ehitusinseneri kraad taastuvenergias, kogemused suurandmete analüüsis, mis põhinevad eelmises töökohas Gas Naturalis energianõudluse prognooside närvivõrkude modelleerimisel. Lisaks on tal üle kümne aasta pikkused kogemused Euroopa projektide ettevalmistamisel ja juhtimisel, rõhuasetusega koordineerimis- ja toetusmeetmetel ning teadus- ja arendustegevuse ettevalmistamisel, kaasa arvatud osapoolte ja lõppkasutajate kaasamine, mitut osapoolt hõlmavad meetmed, avaliku menetlusega projekteerimine ja juhtimine, samuti teadusuuringute ja innovatsiooni vastutustundlikkuse perspektiivne rakendamine. Sel alal on ta tegutsenud alates 2007. aastast enam kui 20 Euroopa projektis.

+34 672 033 111 | nrodriguez@feuga.es

 

Anxela Montero

Lõpetanud Santiago de Compostela ülikoolis ärijuhtimise eriala. Tal on teadmussiirdega töötamisel üle kahekümne viie aasta kogemused ja ta on FEUGA teadusuuringute tulemuste siirde büroo direktor. Käesoleval ajal tegeleb ta H2020 haldus- ja finantsjuhtimisega, Interreg Europe’i ja Erasmuse projektidega. Ta edendab ja valmistab ette ka piirkondlike ja riiklikke projekte, eriti neid, mis on seotud põllumajandustoiduainete ja metsandusega seotud töörühmade tegevusega, ning koordineerib ja korraldab teabevahetust, innovatsiooni ja teadmussiiret. Varem töötas ta Vigos FEUGA piirkondliku direktorina ja sihtasutuse tehnoloogiasiirde edendamise osakonna direktor, koordineerides ülikooli-ettevõtte juhtimist ning käivitades ja teostades projekte ja algatusi kolme Galicia ülikooli teadustulemuste levitamiseks. Ta juhtis ka varasemaid Euroopa Liidu raamistiku programme, milles ta ka osales.

Projektijuht FEUGAS.

+34 669 166 618 | amontero@feuga.es