Inagro

Inagro on praktilise suunitlusega uurimiskeskus Flandria kõige tähtsamas põllumajandusprovintsis, Lääne-Flandrias (Belgia). See on provintsi halduse väline võrsefirma. Inagrol on otsesidemed paljude põllumajandusettevõtetega, millest suur hulk on pilootfarmid (nii tava- kui ka mahepõllunduslikud). Inagrol on ka oma katsepõllud (38 ha, millest 33% on mahepõllundus). Paljudes sektorites tehakse teadusuuringuid, seal hulgas mahepõllunduse, maaharimise ja kasvuhoone/avamaa aianduse alal. Lisaks rakenduslikele uuringutele on Inagro tugevus ka tootjate nõustamine ja teabevahetus.

Veebileht

 

Jasper Vanbesien

Magistrikraadiga bioteaduste insener põllumajandusteaduste alal. Inagros mahepõllunduse uurija. SoildiverAgro projektis osaleb TP1-s, TP2-s, TP3-s, PT5-s, TP7-s ja TP8-s. Teised projektid, milles ta osaleb, käsitlevad mulla tihenemist (piirkondlik), väetamist (piirkondlik) ja liblikõieliste kasvatusviise (piirkondadevaheline).

jasper.vanbesien@inagro.be

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024